Progresjonsplan 2019-2020

Dette er en plan som skal synliggjøre progresjonen i arbeidet med barna i barnehagen ut i fra det som står i Rammeplanen for barnehagene og vår årsplan.