Våre verdier

Verdigrunnlaget vårt skal være tydelig for oss selv og for alle som møter oss. Seilduken skal være en barnehage som barna opplever som et trygt og morsomt sted å være og hvor foreldrene er trygge på at barna møter gode voksenpersoner og får et variert tilbud med aktiviteter.

 De ansatte i Seilduken barnehage har felles kommet frem til verdier som vi mener beskriver oss og som skal prege praksisen vår.

 

Fellesverdier:

 • Folkeskikk: spørre pent, være høflig, si hei til hverandre, respekt, god kommunikasjon, lytte til andre, ta hensyn, sier ifra selv
 • Det skal være et godt miljø hvor alle trives både fysisk og psykisk.
 • Vi skal være gode medmennesker og følge den gyldne regel
 • Miljøet skal være åpent nok til at en kan si ifra. Og alle må være villige til å inngå kompromiss når en er uenig

 

Hvilke verdier har vi i personalgruppen som preger vår væremåte med hverandre?

 • Tillit til hverandre
 • Alle skal oppleve at man blir respektert og hørt
 • Likeverd
 • Ansvarsfølelse – alle tar ansvar og eierskapsfølelse
 • Arbeidsdagen er best når den er fylt med glede og humor

 

Hvilke verdier har vi i møte med barna?

 • Trygge og tydelige voksne.
 • Tilgjengelige voksne (barna kan gå til alle voksne)(voksne som er tilstede)
 • Være gode rollemodeller
 • Barna blir sett. Godt overblikk og ”øye” for dem som trenger å bli sett
 • Møte alle med glede
 • Ha en atmosfære preget av humor
 • Profesjonalitet
 • Behandle barna likt (like mye oppmerksomhet)
 • Nye muligheter hver dag (alle har nye sjanser)