Førskoleklubben og overgang til skolen

Det skal være stas, morsomt, utviklende, spennende og lærerikt å gå siste året i Seilduken barnehage.

Vi starter opp med dans i regi av kunsthøgskolen i september, som gjennomføres seks ganger. Her får barna bl.a. motoriske utfordringer og trent seg på å ta imot instrukser som må følges opp. De får trent seg på å snakke høyt i gruppen, og hevde sine ønsker.

Førskoleklubben har en fast dag i uken. Vi møtes da klokken 9.45 til ulike aktiviteter. Vi skal jobbe med skoleforberedende aktiviteter som klipp, lim, fargelegg etter nummer/innenfor streken, tegning, logisk tenkning etc. Det viktigste her er å klare å ta imot en beskjed som skal gjennomføres. Vi skal også jobbe med å gjenkjenne bokstaver, og ta for oss lydene til de ulike bokstavene, samt tallene 1 – 10. Ofte kommer vi til å gjøre slike oppgaver i skogen da vi følger et opplegg som heter ”Skoggruppemetoden”. Denne metoden legger vekt på at sosiale og motoriske forskjeller blir mindre synlige når man er i skogen. 

Vi skal i hovedsak dra på tur til skogen, da vi mener at barna utvikler ferdigheter og forståelse når de får delta i meningsfulle aktiviteter som stimulerer til handling og utforskning. Vi ønsker at de skal lære ved å være aktive. Vi skal bruke god tid på forberedelsen av turen. Målet med dette er å bygge opp en forventning og en motivasjon, som igjen er en viktig drivkraft bak læringen. I gjennomføringen av turen får barna direkte her- og nå- erfaringer noe som gir de gode læringsmuligheter og opplevelser. I ettertid av turen skal vi gjenkalle turen, dvs å repetere og gjennomarbeide det vi har sett, opplevd og gjort på turen. Vi limer bilder av ting vi finner, lager rim og regler og historier. Hva gjorde vi? Hva så vi? Hvor var vi? Hva skjedde eller skjedde ikke?

Sosial kompetanse er noe av det viktigste vi kan lære barna. De skal lære å bli trygge på seg selv, hvordan man fungerer i gruppe/klasse, vente på tur, ikke alltid være best, hjelpe hverandre, lære å kle på- og av seg selv, tørke seg selv når de har vært på do og slike ting som er viktig å kunne når man begynner på skolen. 

I desember markeres Lucia med Luciatog og Luciafrokost. Førskolebarna er de som går i toget, og den eldste jenta og den eldste gutten får være Lucia. Hvert halvår avsluttes med noe gøyalt. Vi stemmer over hva vi vil gjøre, blant noen alternativer.

Januar/ februar blir det skiskole i regi av skiforeningen. Informasjon om dette kommer når det nærmer seg.

De siste årene har vi også fått mulighet til å være med på svømmeopplæring gjennom Oslo Idrettslag svømming på våren. Intensiv opplæring våren før skolestart. 

En gang mellom april og juni reiser vi på overnattingstur til Vangen. Noe som blir spennende, gøyalt og sikkert utfordrende for både store og små. 

http://www.vangenskistue.no/

 

Overgang til skole

Barnehagen jobber tett med skolene i nærmiljøet for å sikre en god overgang til skolen og benytter oss av besøksdager i mai/juni. På vårens foreldresamtale fyller vi ut «informasjon om barnet» sammen, dersom det ønskes av dere, som leveres til skolen. Vi benytter oss av veiledningsheftet «Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole».