Organisasjonskart 2022-2023

Styret 

Jørgen Horn Gulliksen (Leder) 

Helga Marie Andresen 

Magnus Asker Pettersen 

Erling Kollandsrud Nilsen 

Renate Fuglseth 

Ragnhild Vik 

Styrer: Helle Tidemandsen 

Assisterende styrer: Anne Standal 

Avdelingene:

Matrosene 
Skårungene 
Vikingene 
Sjørøverne 
Ragne Elise Huseby 
Lene Larsen 
Anna Stumpf 
 Agnetha Håland 
Olav Dalhaug 
Monica Baas 
Carlos Brunet 
Anne Standal 
Anette Stenhaug 
Fadumo Isse 
Cathrine Valen 
Morten Kleppa 
Frida Eliassen 

Verneombud: Agnetha Håland 

Brannvernleder: Helle Tidemandsen 

BerdeskapsgruppeHelle Tidemandsen, Agnetha Håland (Verneombud), Jørgen Horn Gulliksen (Styreleder) 

Førstehjelp: Cathrine Valen 

Samarbeidsutvalget (SU) 

Foreldrerepresentanter: Ingvild Lior og Tore Oldeide Elgvin 

Ansatterepresentanter: Agnetha Håland og Ragne Huseby 

Sekretær: Helle Tidemandsen 

Foreldreutvalget (FAU) 

Vikingene: Ingvild Ueland og Stephanie Kathrine Stronegger Ringen 

Sjørøverne: Anne Irene Migliosi og Frode Eggum Have 

Matrosene: Jonas Sverre Gjerholm og Simen Grytøyr 

Skårungene: Janni Stubkjær