Årsplan 2023-2024

Årsplaner er vårt arbeidsredskap for å jobbe med fag i barnehagen og for bevisstgjøring av hvorfor vi tar de valgene vi gjør i forbindelse med arbeidet vårt.