Foreldreundersøkelsen 2019

Her kan dere se resultatet av foreldreundersøkelsen fra 2019. Vi er veldig fornøyd med resultatet, men strekker oss alltid videre. Tusen takk til alle foreldrene som svare!