Foreldreundersøkelsen 2023

Takk til alle foreldrene som svarte på undersøkelsen i år. Vi bruker resultatene og tilbakemeldingene fra dere til å utvikle oss videre. Her kan dere se resultatet.