Foreldreundersøkelsen 2018

Takk til alle foreldrene som svarte på undersøkelsen i år. Vi bruker resultatene og tilbakemeldingene fra dere i arbeid på avdelingene og i personalgruppen. Her kan dere se resultatet.