Blir ikke gjennomført besøksdager i 2021

Pga smittesituasjonen gjennomfører vi ikke besøksdag før hovedopptaket 1. mars i Seilduken. Vi skal lage en introduksjonsvideo som legges ut på hjemmesiden tidlig februar.